Ogólna charakterystyka studiów

Studia podyplomowe skierowane s─ů do absolwentów uczelni technicznych (z tytu┼éem in┼╝yniera lub magistra in┼╝yniera), którzy chc─ů zdoby─ç i poszerzy─ç wiedz─Ö z zakresu górnictwa podziemnego, a w szczególno┼Ťci do:

 • absolwentów kierunku Górnictwo i Geologia, którzy chc─ů uzupe┼éni─ç brakuj─ůce przedmioty wymagane do uzyskania kwalifikacji zawodowych niezb─Ödnych do zatwierdze┼ä  w podziemnych zak┼éadach górniczych,
 • absolwentów innych kierunków ani┼╝eli Górnictwo i Geologia, którzy zamierzaj─ů ubiega─ç si─Ö o:
  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych niezb─Ödnych do zatwierdze┼ä w podziemnych zak┼éadach górniczych,
  • przyj─Öcie na II stopie┼ä studiów na Wydziale In┼╝ynierii L─ůdowej i Gospodarki Zasobami na kierunku Górnictwo i Geologia w specjalno┼Ťci Górnictwo Podziemne.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Studia Podyplomowe "Górnictwo Podziemne" spe┼éniaj─ů wymagania dotycz─ůce kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci w dozorze i wy┼╝szym dozorze w specjalno┼Ťci górniczej oraz kierownika i zast─Öpcy kierownika dzia┼éu (górniczego, techniki strza┼éowej, t─ůpa┼ä) ruchu zak┼éadu górniczego w podziemnych zak┼éadach górniczych zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Ministra ┼Ürodowiska z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229).

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Studia obejmuj─ů 244 godziny zaj─Ö─ç dydaktycznych i trwaj─ů 2 semestry. Program studiów realizowany  jest w formie wyk┼éadów, ─çwicze┼ä,  seminariów i umo┼╝liwia uzyskanie 60 punktów ECTS.  Zaj─Öcia na studiach prowadzone s─ů przez nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz przedstawicieli Wy┼╝szego Urz─Ödu Górniczego w Katowicach.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Program studiów

Na studiach realizowane b─Öd─ů nast─Öpuj─ůce przedmioty:

 • Geologia z┼éo┼╝owa i górnicza,
 • Górnictwo ogólne,
 • Zarys geomechaniki,
 • Prawo geologiczne i górnicze,
 • Geodezja i kartografia górnicza,
 • Górnictwo podziemne,
 • Aerologia górnicza,
 • Urz─ůdzenia elektryczne,
 • Maszyny i urz─ůdzenia górnicze,
 • Bezpiecze┼ästwo pracy i ratownictwo w górnictwie,
 • Technika podziemnej eksploatacji z┼éó┼╝,
 • Technika strzelnicza,
 • Budownictwo podziemne,
 • Hydrogeologia górnicza,
 • Zagro┼╝enia naturalne w górnictwie,
 • Podstawy wiertnictwa
 • Po┼╝ary podziemne.

Ramowe tre┼Ťci kszta┼écenia dla poszczególnych przedmiotów wraz z wykazem literatury s─ů zbie┼╝ne z tre┼Ťciami zawartymi w programie zaj─Ö─ç dydaktycznych SYLLABUS na studiach I stopnia na Wydziale In┼╝ynierii L─ůdowej i Gospodarki Zasobami na kierunku Górnictwo i Geologia, z modu┼éem obieralnym z zakresu Górnictwa Podziemnego.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sylwetka absolwenta

Kszta┼écenie w zakresie górnictwa podziemnego zapewni s┼éuchaczom nabycie wiedzy w zakresie nauk o ziemi oraz technik i technologii eksploatacji podziemnej kopalin sta┼éych. Odpowiednio przygotowany program nauczania, zbie┼╝ny z obowi─ůzuj─ůcymi standardami na I stopniu studiów na Wydziale In┼╝ynierii L─ůdowej i Gospodarki Zasobami, na kierunku Górnictwa i Geologii, z modu┼éem obieralnym z zakresu Górnictwa Podziemnego, obejmuje szerok─ů gam─Ö tre┼Ťci kierunkowych (m. in. geologia, górnictwo, geomechanika, aerologia górnicza, bezpiecze┼ästwo pracy i ratownictwo w górnictwie, prawo górnicze i geologiczne, technika strzelnicza, zagro┼╝enia naturalne, po┼╝ary podziemne oraz technika podziemnej eksploatacji z┼éó┼╝). Dope┼énieniem procesu dydaktycznego jest wykonanie pracy ko┼äcowej z zakresu techniki podziemnej eksploatacji z┼éó┼╝.

Absolwenci studiów otrzymuj─ů ┼Ťwiadectwo uko┼äczenia studiów podyplomowych wystawione przez Akademi─Ö Górniczo-Hutnicz─ů im. Stanis┼éawa Staszica w Krakowie zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy┼╝szego.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Czas trwania:

2 semestry (od X 2021 r. do IX 2022 r..)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termin zgłoszeń:

Rekrutacja kandydatów odbywa si─Ö w sposób ci─ůg┼éy, a o przyj─Öciu decyduje kolejno┼Ť─ç zg┼éosze┼ä.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wymagane dokumenty:

 • formularz zg┼éoszeniowy (do pobrania w zak┼éadce „dokumenty do pobrania”),
 • po┼Ťwiadczona przez Uczelni─Ö kopia dyplomu uko┼äczenia studiów in┼╝ynierskich.

Dokumenty nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç osobi┼Ťcie lub przesy┼ék─ů polecon─ů.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tryb zgłoszeń:

O przyj─Öciu decyduje kolejno┼Ť─ç zg┼éosze┼ä.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc na dan─ů edycj─Ö kolejno┼Ť─ç zg┼éosze┼ä kandydatów nieprzyj─Ötych zostaje zachowana przy rekrutacji na nast─Öpne edycje studiów.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydzia┼é In┼╝ynierii L─ůdowej i Gospodarki Zasobami

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A4, pokój nr 12

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoby przyjmuj─ůce zg┼éoszenia:

Wojciech Cyrnek  tel. 12 617 20 74, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy─ç, konieczne jest w┼é─ůczenie obs┼éugi JavaScript. ,

Marek Pers tel. 12 617 20 74, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy─ç, konieczne jest w┼é─ůczenie obs┼éugi JavaScript. .

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opłaty:

4 500 z┼é,  mo┼╝liwo┼Ť─ç p┼éatno┼Ťci w ratach

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Organizator studiów podyplomowych:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis┼éawa Staszica w Krakowie
Wydzia┼é In┼╝ynierii L─ůdowej i Gospodarki Zasobami                    
Katedra In┼╝ynierii Górniczej i Bezpiecze┼ästwa Pracy


Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab in┼╝. Zbigniew Burtan, prof. AGH

AGH Kraków - budynek A4 - II p.; pokój 205
tel.: +48 12 617 49 30; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy─ç, konieczne jest w┼é─ůczenie obs┼éugi JavaScript.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacje dodatkowe:

Zaj─Öcia na studiach odbywaj─ů si─Ö co dwa tygodnie: w pi─ůtki (po po┼éudniu od 16.30) i w soboty.

Przewiduje si─Ö prowadzenie niektórych zaj─Ö─ç z wykorzystaniem metod i technik kszta┼écenia na odleg┼éo┼Ť─ç (e-learningu).

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres organizatora:

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A4, pokój nr 12      

tel.  12 617 20 74
fax. 12 617 20 74

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy─ç, konieczne jest w┼é─ůczenie obs┼éugi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy─ç, konieczne jest w┼é─ůczenie obs┼éugi JavaScript.
www: http://www.spdgp.agh.edu.pl / http://www.kigbp.agh.edu.pl

Studia Podyplomowe Górnictwo Podziemne
..........................................................
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis┼éawa Staszica w Krakowie
Al. A. Mickiewicza 30
budynek A4
Pokój 12
..........................................................
              tel. (12) 617-20-74
              e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy─ç, konieczne jest w┼é─ůczenie obs┼éugi JavaScript.      
                          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy─ç, konieczne jest w┼é─ůczenie obs┼éugi JavaScript.

Strefa Słuchaczaalt                                                                                                                                          informacje o stronie / Deklaracja dost─Öpno┼Ťci