Studia Podyplomowe - Górnictwo Podziemne

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informujemy, że aktualnie rekrutacja trwa!

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

alt

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni technicznych (z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera), którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu górnictwa podziemnego, a w szczególności do tych, którzy zamierzają ubiegać się o:

 •  uzyskanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatwierdzeń w podziemnych zakładach górniczych, wynikających z prawa geologicznego i górniczego (art.54 ust.3.p.1),
 • przyjęcie na II stopień studiów (magisterskich) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na kierunku Inżynieria Górnicza, specjalność Górnictwo Podziemne.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Studia Podyplomowe "Górnictwo Podziemne" spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego osób wykonujących czynności w dozorze i wyższym dozorze w specjalności górniczej oraz kierownika i zastępcy kierownika działu (górniczego, techniki strzałowej, tąpań) ruchu zakładu górniczego w podziemnych zakładach górniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229).

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Studia obejmują 244 godzin zajęć dydaktycznych i trwają 2 semestry. Program studiów realizowany  jest w formie wykładów, ćwiczeń,  seminariów i umożliwia uzyskanie 60 punktów ECTS.  Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

alt

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Program studiów

Na studiach realizowane będą następujące przedmioty:

 • Geologia złożowa i górnicza,
 • Górnictwo ogólne,
 • Zarys geomechaniki,
 • Prawo geologiczne i górnicze,
 • Geodezja i kartografia górnicza,
 • Górnictwo podziemne,
 • Aerologia górnicza,
 • Urządzenia elektryczne,
 • Maszyny i urządzenia górnicze,
 • Bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie,
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż,
 • Technika strzelnicza,
 • Budownictwo podziemne,
 • Hydrogeologia górnicza,
 • Zagrożenia naturalne w górnictwie,
 • Podstawy wiertnictwa
 • Pożary podziemne.

Ramowe treści kształcenia dla ww. przedmiotów zbieżne z treściami zawartymi w programie zajęć dydaktycznych SYLLABUS na studiach I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na kierunku Górnictwo i Geologia / Inżynieria Górnicza, z modułem obieralnym z zakresu Górnictwa Podziemnego. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sylwetka absolwenta

Kształcenie w zakresie górnictwa podziemnego zapewni słuchaczom nabycie wiedzy w zakresie nauk o ziemi oraz technik i technologii eksploatacji podziemnej kopalin stałych. Odpowiednio przygotowany program nauczania, zbieżny z obowiązującymi standardami na I stopniu studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, na kierunku Górnictwa i Geologii, z modułem obieralnym z zakresu Górnictwa Podziemnego, obejmuje szeroką gamę treści kierunkowych (m. in. geologia, górnictwo, geomechanika, aerologia górnicza, bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie, prawo górnicze i geologiczne, technika strzelnicza, zagrożenia naturalne, pożary podziemne oraz technika podziemnej eksploatacji złóż). Dopełnieniem procesu dydaktycznego jest wykonanie pracy końcowej z zakresu techniki podziemnej eksploatacji złóż.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Czas trwania:

2 semestry (od X 2021 r. do IX 2022 r.)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termin zgłoszeń:

Rekrutacja kandydatów odbywa się w sposób ciągły, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania w zakładce „dokumenty do pobrania”),
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesyłką poleconą.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tryb zgłoszeń:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc na daną edycję kolejność zgłoszeń kandydatów nieprzyjętych zostaje zachowana przy rekrutacji na następne edycje studiów.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A4, pokój nr 12

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Wojciech Cyrnek  tel. 12 617 20 74, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

Marek Pers tel. 12 617 20 74, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opłaty:

4 500 zł,  możliwość płatności w ratach

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Organizator studiów podyplomowych:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami                   
Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH

AGH Kraków - budynek A4 - II p.; pokój 205
tel.: +48 12 617 49 30; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacje dodatkowe:

Zajęcia na studiach odbywają się co dwa tygodnie: w piątki (po południu od 16.30) i w soboty.

Przewiduje się prowadzenie niektórych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learningu).

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres organizatora:

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A4, pokój nr 12      

tel.  12 617 20 74
fax. 12 617 20 74

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www: http://www.spdgp.agh.edu.pl / http://www.kigbp.agh.edu.pl

Studia Podyplomowe Górnictwo Podziemne
..........................................................
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. A. Mickiewicza 30
budynek A4
Pokój 12
..........................................................
              tel. (12) 617-20-74
              e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      
                          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Strefa Słuchaczaalt                                                                                                                                          informacje o stronie / Deklaracja dostępności